موضوع
تاريخ
لينك ها  
  1401/5/6 لينك مشاهده و دانلود وبينار  

  - VSD, A systemic approach

Case based discussion

1400/12/12 لينك مشاهده و دانلود وبينار  
PFO Closure , To do or not to do 1400/10/30 لينك مشاهده و دانلود وبينار  
complication 

1400/10/23

1400/10/24

لينك مشاهده و دانلود وبينار  
PCI on Coronary Artery Grafts -Tips & Tricks 1400/6/25 لينك مشاهده و دانلود وبينار  
Tavi (A to Z)

1400/4/24

 

1400/4/25

1400/4/24

لينك مشاهده و دانلود وبينار- پارت 1

لينك مشاهده و دانلود وبينار- پارت 2

1400/4/25

لينك مشاهده و دانلود وبينار

مشاهده پوستر 

تيزر وبينار

 IVC Filter tips & tricks

Case based approach

1400/2/9 لينك مشاهده و دانلود وبينار مشاهده پوستر

سال 1399

Case based Panel Discussion on Complex CTO Intervention 1399/11/2

لينك مشاهده و دانلود وبينار - پارت 1

لينك مشاهده و دانلود وبينار - پارت 2

مشاهده پوستر
Case based Panel Discussion on Below the Knee Intervention 1399/9/20 لينك دانلود وبينار مشاهده پوستر